Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên CNTT Phân tích yêu cầu nghiệp vụ (BA)

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 1 - 3 Years
 • 15,000,000 - 50,000,000 VND
 • IT - Software
 • 30/08/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Yêu cầu chung:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kinh tế, Tài chính, Chứng khoán…
 • Có từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm trở lên làm việc về BA, Tester
 • Có kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu như: database schema and simple SQL query
 • Có kinh nghiệm làm các dự án về quy trình kinh doanh, hệ thống core…
 • Kiến thức lĩnh vực tài chính, chứng khoán là một điểm cộng
 • Có kiến thức về các phương pháp và kỹ thuật kiểm thử
 • Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm Agile/ Scurm
 • Thái độ làm việc chủ động, chịu được áp lực cao
 • Có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, giao tiếp và làm việc nhóm

Job Requirement

 • Thu thập, chuẩn hóa, đề xuất phương án xử lý yêu cầu nghiệp vụ;
 • Làm cầu nối giữa xử lý yêu cầu nghiệp vụ với bộ phận lập trình phát triển ứng dụng.
 • Hỗ trợ kiểm thử SIT, UAT trong việc kiểm tra, xác minh lỗi / sự cố với người dùng
 

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.